Ramie pomiarowe 3D

Wymiary produkowanych detali są sprawdzane za pomocą ramienia pomiarowe 3D Stinger 2 firmy CimCore.

Urządzenie cechuje się dużą dokładnością, pozwala szybko zweryfikować jakość produktów, porównać z modelem CAD, sprawdzić czy element jest wykonany zgodnie z wytycznymi klienta.